פיתוח אסטרטגיה לאחריות חברתית ויישום פרויקט


הנחייה, פיתוח ותכנון אסטרטגיה לאחריות חברתית בהלימה עם האסטרטגיה העסקית והמטרות הארגוניות. 
יישום וביצוע של פרויקט אחריות חברתית במעורבות מעמיקה של עובדי הארגון במספר מפגשים תהליכים המשלבים אתגר ונתינה.

 

כלי האחריות התאגידית- דור 3, הוא אחד הכלים הניהוליים להנעת עובדים כמו גם לביצוע פרויקט קהילתי אמיתי שמוביל לשינוי וצמיחה אצל המשתתפים. בפרויקט כזה כולם יוצאים נשכרים- הקהילה, העובדים והארגון עצמו. הוא לוקח את ההגדרות של אחריות חברתית וסביבת עבודה מתקדמת לאופקים חדשים, ומממש את היות הארגון קהילה בפני עצמה. 

מעורבות עובדים בפרויקט כזה אינה בגדר עסקים תורמים לקהילה, אלא בגדר- קהילה תומכת בקהילה בכיוונים הדדים.

הדרך לביצוע פרויקטים אלו דורשת מיומנות ומקצועיות רבה בהתאמת הצרכים של הארגון, העובד והקהילה, בהובלת הפרויקט והנחייתו, בהגעתו לשלב השיא ומימוש הפוטנציאל שבו. אין מדובר רק בחיבור של עובדים וקהילה, אלא ביכולת הנחיה המשלבת גישות של פסיכולוגיה חיובית והנעה פנימית, כמו גם הטיפול בהרפתקה ושילוב הגישה הנרטיבית ליצירת תהליך משמעותי ואיכותי.