תוכניות חינוך- Outdoor Education

תוכניות ופרוייקטים לחינוך התנסותי בבתי ספר ובפנימיות

אנו מציעים:
בניית תוכניות לימוד ופרוייקטים מיוחדים שמשתמשים בשיטות התנסותיות לשינוי/הטמעה/לימוד ערכים ותכנים במרחב הבית ספרי.

רציונאל של תוכניות ופרוייקטים אלו נטועים עמוק בשיטת מונטיסורי המאפשרת ניסוי וטעיה במגוון כלים וחקירה ספונטנית ואותנטית.

התוכניות ייבנו בשיתוף צוות בית הספר/פנימיה וייושמו בפועל בהנחייה משותפת.
 
  
 

siyur-sipur